Ta se taifeada agam i Sky+ so feicimid an chlar anocht. Taim ag suil leis!

Bhi me ag imirt Geometry Wars Galaxy and ag feachaint ar Battlestar Galactica areir 🙂