@macks finns en del tips om det problemet här med http://ocaoimh.ie/the-blinking-folder-and-question-mark-is-bad-right/