[…] O Caoimh đã viết trên blog của mình về Ä‘iều này, bạn có thể đọc tại đây : http://ocaoimh.ie/wordpress-mu-merge-gpl-and-support/ Nhiều blogger nói rằng wp và wpmu sẽ hợp nhất làm má»™t tại phiên bản 2.9 tá»›i, […]