[…] כאילו לא די בכך, הרכיב ×”×–×” מנסה להתחזות לIE6 כנראה מתוך מטרה למנוע מאתרים את האפשרות לחסום אותו על בסיס ×”user agent שלו*, אבל לא עושה עבודה מספיק טובה ×›×™ דונצ’×” מסביר איך לחסום אותו**. […]